Archive for november, 2014

Rufs anlitar InterOrbital Systems för uppskjutningen

Nov 04 2014

Rufsprojektet har nu listats på Interorbital Systems Launch Manifest för 2015/2016 ! Detta innebär att satelliten Rufs-I nu officiellt har en plats…