Gymnasiearbete: Miniatyrsatelliter och rymdskrot

24 oktober, 2015
gustavborgefalk

Foto 2015-03-19 11 03 28

Under hösten inledde gymnasiestudenterna Elsa och Siri ett större gymnasiearbete om miniatyrsatelliter, i samarbete med Rufsprojektet! De har kartlagt om och hur rymdskrot kan påverka framtidens rymdverksamhet.

”I vårt arbete försökte vi besvara frågan hur miniatyrsatelliternas etablering skulle påverka rymdskrotet genom att beräkna kollisionsrisk med rymdskrot för små och stora satelliter, undersöka konsekvensen av en kollision samt involvera framtidsutsikter för miniatyrsatelliter och rymdskrotsåtgärder. Vi kom bl.a. fram till att sannolikheten för rymdskrotskollision är större för den normalstora satelliten än miniatyrsatelliten på grund ut av den större tvärsnittsarean som bidrar till en större träffyta för rymdskrotet. En kubisk 1 kg-satellit i LEO kan förväntas kollidera med rymdskrot var 14 057:e år jämfört med en kubisk 825 kg-satellit i LEO som förväntas kollidera var 23:e år. Utfallen av en kollision kan ske på en katastrofal skala och kollisioner växer exponentiellt med tiden, Kesslereffekten. En 1 kg-satellit förstörs katastrofalt vid kollision med ett objekt med massan 8,70 gram till skillnad från en 825 kg-satellit som förstörs katastrofalt vid en kollision med ett 7,2 kg-skrot. Vi kom också fram till att användandet av miniatyrsatelliter kommer att öka och att det finns åtgärder för att städa det befintliga rymdskrotet men i dagsläget anses de vara för kostsamma och resurskrävande då det inte finns något officiellt internationellt krav. Metoder för att skydda eller manövrera satelliterna är i dagsläget mer attraktiva. Trots att miniatyrsatelliter löper större risk att förstöras katastrofalt vid kollision(även vid relativt små massor av skrot) så blir vår slutsats att utbyte av större satelliter mot mindre versioner minskar rymdskrotet och dess tillväxt eftersom sannolikheten för kollision är väldigt låg för små satelliter.”

Då Rufs är väldigt mån om att inte skräpa ned i rymden, eller kollidera med något annat föremål, är dessa två studenters bidrag till Rufsprojektet otroligt värdefullt! Små lejon och små satelliter är framtiden!